Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez GUN 4 ALL. Data kursu 4-5 marzec 2023r. Rozpoczęcie godz. 10:00 Miejsce kursu Węgorzewo ul. Melchiora Wańkowicza 3


  • Data: 04.03.2023 11:00
  • Lokalizacja Melchiora Wańkowicza 3, Węgorzewo, Polska (Mapa)

Opis

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez GUN 4 ALL.
Data kursu 4-5 marzec 2023r.
Rozpoczęcie godz. 10:00
Miejsce kursu Węgorzewo ul. Melchiora Wańkowicza 3
Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wniosek
Koszt kursu + legitymacja wynosi 600 zł.
Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
1. pistolet
2. karabin
3. strzelba
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.
Wymagania:

1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
c) posiada:
- patent strzelecki lub
- pozwolenie na broń lub
- dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
- dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
- dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie
prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
do posiadania broni.


Liczba miejsc ograniczona.
Chętnych zapraszam do kontaktu.
tel. 607 798 322
mail: gun4all@o2.pl
nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP