Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Klub Strzelecki Cel & Gun4All zapraszają na Otwarty Mazurski Turniej Strzelecki (Zawody liczą się do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS). Zawody z kalendarza PZSS Strzelnica w Giżycku ul. Myśliwska Termin zawodów 19.06.2021r. Rozpoczęcie zawodów godz 10:00 ZAPEWNIAMY: - miłą atmosferę - indywidualną opiekę instruktorów - cenne nagrody dla uczestników - ognisko, grill - napoje - wieczorne integracyjne ognisko - możliwość rezerwacji noclegu e-mail: gun4all@o2.pl tel 607 798 322


  • Data: 19.06.2021 10:00
  • Lokalizacja Myśliwska 6, Giżycko, Polska (Mapa)
  • Więcej informacji: Giżycko Strzelnica ul. Myśliwska

Opis

Regulamin
Zawodów Klubu Strzeleckiego Cel & Gun4all

Mazurski Turniej Strzelecki   KS CEL & Gun4all ”

     Cel      zawodów: 
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w      zawodach 

 popularyzacja strzelectwa
     

   Organizatorzy     zawodów:
  
Klub Strzelecki Cel Grójec  tel. 722-222-223, e-mail: info@kscel.pl
  
Gun4all                                       tel 607 798 322,    e-mail:gun4all@o2.pl

  

   Termin      i miejsce zawodów:
Strzelnica      myśliwska: ul. Myśliwska 6, 11-500 Giżycko.
Rozpoczęcie zawodów 19.06.2021 r. o godzinie 10:00 zakończenie godz. 17:00.
Zawody wpisane do kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania      zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu       opublikowana będzie na stronie klubowej 
www.kscel.pl     i      na profilu Klubu Strzeleckiego Cel na facebooku.

     

  Program      zawodów 
     -
     otwarcie      zawodów, odprawa techniczna
- rozpoczęcie konkurencji
-      rozdanie nagród Planowane jest rozegranie 9 konkurencji strzeleckich:


     

       1.     25      m Pistolet Sportowy 30 strz. Cz. Dokładna:


     - kaliber 22 LR,

     - przyżądy celownicze mechaniczne otwarte

     -Tarcza papierowa TS 4.

     - czas 6 serii x 5 minut ( 1 seria 5 strzałowa-próbna, czas 5 minut), (5 seri x 5 strzałów –  

     oceniane czas 5 minut/seria )

     - postawa stojąca. Strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, odległość 25 m.

    

       2.     25      m.  Pistolet Sportowy (Psp):

     - kaliber 22 lr, (3 +10) 10 najlepszych strzałów oceniane, Tarcza TS 4.

     - postawa stojąca. Strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, odległość 25 m.

     - czas: I seria 3-strzałowa 3min, II seria 7 strzałowa 5 minut.

   

       3.     25      m.  Pistolet Centralnego Zapłonu (Pcz):

     - kaliber do 9,65 mm, (3 +10)

     - przyrządy celownicze mechaniczne otwarte

     - 10 najlepszych strzałów oceniane, Tarcza TS 4.

     - postawa stojąca. Strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, odległość 25 m.

     - czas: I seria 3-strzałowa 3min, II seria 7 strzałowa 5 minut.

    

    4.      50      m. Karabin Sportowy,      (Ksp):

      - kaliber ,22 LR, dowolny karabin bocznego zapłonu wyposażony w mechaniczne
       otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze.

      - (3 +10), 10 najlepszych strzałów oceniane, Tarcza TS 1

      - postawa leżąca, odległość ok. 50 m.
      - czas: I seria 3-strzałowa 3min, II seria 10 strzałowa: 5  minut.

   

        5.     50      m. Karabin Centralnego Zapłonu (Kcz) :

- kal. do 8 mm, dowolny karabin centralnego zapłonu wyposażony w mechaniczne
   otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze 
(3 +10), 10 najlepszych strzałów oceniane, 

       Tarcza TS 4

     - postawa stojąc, odległość ok. 50 m.

     - czas: I seria 3 strzałowa 3 minut, II seria 10 strzałowa 5 minut.     


      6.     Dwubój

     - dowolna strzelba gładkolufowa z mechanicznymi przyrządami celowniczymi,

       przeładowywana w trybie pump – action (nie dopuszcza się strzelb z trybem

       przeładowania automatycznego), Pistolet Centralnego Zapłonu kal. do 9,65 mm.

        Przyżądy celownicze mechaniczne otwarte.

     - dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,

     - postawa stojąca dowolna,

     - odległość około15 metrów,

     - cele: 10 metalowych celów reaktywnych (poppery),

     - 5 strzałów ze strzelby gładko lufowej do 5 papperów

     - 5 strzałów z Pistoletu Centralnego Zapłonu do 5 popperów

     - konkurencja na czas mierzona przy pomocy timera,

     - rozpoczęcie po sygnale timera (ładowanie strzelby, ostrzelanie celów, nietrafienie celu

       lub nie przewrócenie celu traktowane jest karą czasową w postaci dodania 5 sekund

       za każdy niezaliczony cel,

      - zawodnicy nieposiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z broni

        oraz amunicji organizatora.

  

         7.      Freegun

     - dowolna strzelba gładkolufowa z mechanicznymi przyrządami celowniczymi,

       przeładowywana w trybie pump – action (nie dopuszcza się strzelb z trybem

       przeładowania automatycznego), Pistolet Centralnego Zapłonu kal. do 9,65 mm.

        Karabin sportowy kal. 22 lr, Karabin Sportowy, kal. 22 lr. wyposażony w mechaniczne
       otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze.

     - dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,

     - postawa stojąca dowolna,

     - odległość 15 metrów,

     - cele: 15 metalowych celów reaktywnych (poppery i biatlonki),

     - 5 strzałów ze strzelby gładko lufowej do 5 papperów

     - 5 strzałów z Pistoletu Centralnego Zapłonu do 5 popperów

     - 5 strzałów z Karabinu Sportowego do 5 biatonek.

     - konkurencja na czas mierzona przy pomocy timera,

     - rozpoczęcie po sygnale timera (ładowanie strzelby, ostrzelanie celów, nietrafienie celu

       lub nie przewrócenie celu traktowane jest karą czasową w postaci dodania 5 sekund

       za każdy niezaliczony cel,

      - zawodnicy nieposiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z broni

        oraz amunicji organizatora.

   

       8.     Strzelba      Gwiazda

     - dowolna strzelba gładkolufowa z mechanicznymi przyrządami celowniczymi,

       przeładowywana w trybie pump – action (nie dopuszcza się strzelb z trybem

       przeładowania automatycznego)

     - dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,

     - postawa stojąca dowolna,

     - odległość 15 metrów,

     - cele: 5 metalowych celów reaktywnych (poppery),

     - 5 strzałów ze strzelby gładko lufowej do papperów

     - konkurencja na czas mierzona przy pomocy timera,

     - rozpoczęcie po sygnale timera (ładowanie strzelby, ostrzelanie celów, nietrafienie celu

       lub nie przewrócenie celu traktowane jest karą czasową w postaci dodania 5 sekund

       za każdy niezaliczony cel,

      - zawodnicy nieposiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z broni

        oraz amunicji organizatora.


         9.      Trap

        - 10 strzałów ze strzelby Gładkolufowej typu BOK do rzutków wyrzucanych z bunkra.

       - kal. 12/70, bron własna lub klubowa.
 

Uczestnictwo      w zawodach: 

   - w zawodach mogą brać udział:

   - członkowie Klubu Strzeleckiego Cel 

   - zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

   - osoby posiadające broń do celów sportowych i kolekcjonerskich


Punktacja:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. 

     O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w konkurencji.

     W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona

     jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych,


Nagrody:           

     Informacja o nagrodach będzie widoczna na stronie kscel.pl lub na Facebooku w

      zbliżonym terminie zawodów.


Zgłoszenia           

     Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są zakupić metryczki 

     od godz. 9.00 do 12.00 dnia 19.06.2021 r. Organizator może dopuścić zgłoszenia po

      w/w terminie w przypadku małej ilości zawodników, za zgodą Sędziego Głównego

      Zawodów.

  

 Koszty      uczestnictwa: 
Zawodnik      może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji: 25 m. Pistolet      Sportowy 30 strz. Cz. Dokładna : 300 zł.,25 m. Pistolet Sportowy      30 zł.  Pistolet Centralnego Zapłonu: 30 zł. 50 m. Karabin      Sportowy: 30 zł. 50 m.  Karabin Centralnego Zapłonu: 40 zł.      Strzelba Gwiazda: 40 zł. Dwubój 45 zł, freegun 45 zł, trap 50      zł,
Wpisowe na Zawody 10zł. Kiełbaska z grilla i napoje      GRATIS! Osoby strzelające z własnej broni cena konkurencji      pomniejszona jest o 10 zł. 
     

     

Sprawy różne:      

      Zawodnicy nieposiadający własnej broni będą mieli możliwość korzystania z broni

      udostępnionej przez „KS CEL”
      Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności 

      od obecności zawodników.

     Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. 
      Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne.
      Zawodników z bronią własną obowiązują
 wskaźniki bezpieczeństwa do komory 

     nabojowej w jaskrawym kolorze.
     Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników.
     Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

     Organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie

     technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów.