Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Gun4all & Halinka ARMS ogłasza rozpoczęcie naboru na kurs Sędziego Strzelectwa Dynamicznego klasy III, II, HRO i RO, oraz kurs kompetencyjny w dniach 02/03 kwiecień 2022r. Kurs został zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS oraz NROI.


  • Data: 03.04.2022 19:00 - 03.04.2022 20:00
  • Lokalizacja Melchiora Wańkowicza 3, Węgorzewo, Polska (Mapa)

Opis

Harmonogram Kursu:

Sobota 02.04.2022 – część teoretyczna i egzamin 9:00- 19:00

Niedziela 03.04.2022 – część praktyczna – od godz. 9:00

Egzaminatorzy i wykładowcy:

Zbigniew Kubicz – sędzia klasy państwowej PZSS, RM NROI PL, RO IROA

Halina Drożdż – sędzia klasy I PZSS, CRO NROI PL.

Uprawnienia:

Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym nabywają następujące uprawnienia:

a. Sędziego strzelectwa sportowego dynamicznego PZSS (sędzia asystent).

b. Kandydata na Range Oficera NROI (HRO).

c. Range Oficera NROI (RO)

W/w uprawnienia a i b są niezbędne do rozpoczęcia kariery sędziowskiej w Polsce i na świecie.

Sędziowie klasy trzeciej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze asystenta.

Sędziowie klasy drugiej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze kierowników toru lub kierowników biura obliczeń.

Koszt kursu:

Koszt udziału w kursie wynosi 350 zł w raz z opłatą za wydanie licencji sędziowskiej – zgodniej z tabelą PZSS

Organizator zapewnia kawę, herbatę

Opłaty należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:

Kurs sędziowski 2022, Imię i Nazwisko czyli np.:

Kurs sędziowski 2022, Jan Kowalski

nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP

kontakt Marcin Mazur

tel.607798322

Rejestracja mailowa na: adres email gun4all@o2.pl


Egzamin Kompetencyjny IPSC z Gun4All & Halinka ARMS w przyjaznej atmosferze, który odbędzie się 03.04.2022r. na strzelnicy Kormoran Dowiaty

Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub mają złożony wniosek o przedłużenie licencji na 2022 rok.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – 3 tory CLC z sumą ocenianych trafień = 36.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt. pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.

Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji – dla kandydatów nie posiadających własnej broni.

Koszt użyczenia broni i amunicji wynosi 300 zł, płatność gotówką w dniu egzaminu.


Harmonogram · niedziela, 03 kwiecień 2022

Egzaminator: Halina Drożdż

Rejestracja

09:00 – 9:15

Seminarium przygotowujące do egzaminu teoretycznego:

9:15 – 11:00

Egzamin teoretyczny i omówienie wyników

11:00 – 11:45

Egzamin praktyczny

11:45 – 15:00

Zostań zawodnikiem IPSC. Informacje ze strony Regionu, zasady przeprowadzania Egzaminu Kompetencyjnego IPSC, deklaracja:

https://ipsc-pl.org/zostan-zawodnikiem-ipsc/

Opłaty:

Za organizację 200zł należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:

Kurs i egzamin kompetencyjny 2022, Imię i Nazwisko czyli np.:

Kurs i egzamin kompetencyjny 2022, Jan Kowalski

nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP

kontakt Marcin Mazur

tel.607798322

Rejestracja mailowa na: adres email gun4all@o2.pl