Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy na kurs Sędziego Strzelectwa kl. III lub podwyższenie klasy sędziowskiej organizowany przez GUN 4 ALL. Data kursu 11 kwietnia 2021 r. Godziny zajęć: 14:00 - 20:00 Miejsce kursu 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3


  • Data: 11.04.2021 14:00
  • Lokalizacja Melchiora Wańkowicza 3, Węgorzewo, Polska (Mapa)

Opis

Zapraszamy na kurs Sędziego Strzelectwa kl. III lub podwyższenie klasy sędziowskiej organizowany przez GUN 4 ALL.
Data kursu 11 kwietnia 2021 r.
Godziny zajęć: 14:00 - 20:00
Miejsce kursu 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3

Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wniosek
Koszt kursu wynosi 450 zł.
Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.
Specjalne zniżki dla grup zorganizowanych oraz służb mundurowych.
Liczba miejsc ograniczona.
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Sędziego Strzelectwa Sportowego kl III, II ” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia lub pomocy w zawodach strzeleckich.

Wymagania:
1.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.Korzystanie w pełni z praw publicznych
3.Ukończenie kursu przygotowawczego kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu. 4.Złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5.Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach obowiązującego prawa.
W cenie kursu (450zł):
1. szkolenie
2. legitymacja
Zapraszam do kontaktu
tel. 607 798 322
mail: gun4all@o2.pl
nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP