Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez GUN 4 ALL. Data kursu 18-19 czerwca 2021r. Rozpoczęcie godz. 9:00 Miejsce kursu 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3 Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS. Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wniosek Koszt kursu wynosi 450 zł. Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. Wymagania: 1.Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane o sobie, która spełnia łącznie następujące warunki: a) ukończyła 21 lat; b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski zawierający zagadnienia jak w § 3; c)posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera; d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera. e) pracuje w służbach mundurowych np. MON, MSWiA, f) posiada badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej) W cenie kursu (450zł): SZKOLENIE: 1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie 2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy 3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelba gładkolufowych. 4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich 5. Metodyka prowadzenia zajęć (t renin g, zawody) 6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) 7. Pierwsza pomoc przedlekarska 8. legitymacja Liczba miejsc ograniczona. W styczniu 2022r organizujemy kursy Instruktora Strzelectwa Sportowego PZSS, Prowadzącego Strzelanie i Sędziego Strzelectwa Sportowego III oraz podniesienie klasy sędziowskiej. Chętnych zapraszam do kontaktu. tel. 607 798 322 mail: gun4all@o2.pl nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP


  • Data: 18.09.2021 09:00
  • Lokalizacja Melchiora Wańkowicza 3, Węgorzewo, Polska (Mapa)