Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez GUN 4 ALL. Data kursu 16 stycznia 2021r. Godziny zajęć: sobota godz. 9:00 – 21:00 Miejsce kursu 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3 Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS. Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wniosek Koszt kursu wynosi 450 zł. Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. Wymagania: 1.Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane o sobie, która spełnia łącznie następujące warunki: a) ukończyła 21 lat; b) odbyła co najmni ej 16-sto godzinne przeszkolenie w z akresie prowadze nia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski zawierający zagadnienia jak w § 3; c)posiada patentstrzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera; d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera. e) pracuje w służbach mundurowych np. MON, MSWiA, f) posiada badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej) W cenie kursu (450zł): SZKOLENIE: 1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie 2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleck im, sposoby obchodzenia się z bronią i zasadyzachowania się osób przebywających na strzelnicy 3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelba gładkolufowych. 4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich 5. Metodyka prowadzenia zajęć (t renin g, zawody) 6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) 7. Pierwsza pomoc przedlekarska 8. legitymacja Liczba miejsc ograniczona. Zapraszam do kontaktu tel. 607 798 322 mail: gun4all@o2.pl nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP


  • Data: 16.01.2021 09:00 - 16.01.2021 22:00
  • Lokalizacja Melchiora Wańkowicza 3, Węgorzewo, Polska (Mapa)