Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez GUN 4 ALL. Data kursu 27-28 Kwietnia 2024r. Rozpoczęcie godz. 9:00 Miejsce kursu Giżycko ul. Myśliwska (strzelnica) Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS. Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wniosek Koszt kursu + legitymacja wynosi 600 zł. Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. Wymagania: Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: a) ukończyła 21 lat; b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu c) posiada: - patent strzelecki lub - pozwolenie na broń lub - dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub - dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub - dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. Liczba miejsc ograniczona. Chętnych zapraszam do kontaktu. tel. 607 798 322 mail: gun4all@o2.pl


  • Data: 27.04.2024 09:10
  • Lokalizacja Giżycko, Polska (Mapa)
  • Więcej informacji: Strzelnica ul. Myśliwska