Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez GUN 4 ALL. Data kursu 10-11 czerwca 2021r. Godziny zajęć: sobota godz. 10:00 – 20:00 niedziela godz.10:00 -16:00


  • Data: 10.04.2021 10:00 - 11.04.2021 14:00
  • Lokalizacja Melchiora Wańkowicza 3, Węgorzewo, Polska (Mapa)

Opis

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez GUN 4 ALL.
Data kursu 10-11 czerwca 2021r.
Godziny zajęć: sobota godz. 10:00 – 20:00
niedziela godz.10:00 -16:00
Miejsce kursu 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3
Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wniosek
Koszt kursu wynosi 450 zł.
Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
1. pistolet
2. karabin
3. strzelba
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.
Wymagania:
1.Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane o sobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmni ej 16-sto godzinne przeszkolenie w z akresie prowadze nia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski zawierający zagadnienia jak w § 3;
c)posiada patentstrzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub
licencję trenera;
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.
e) pracuje w służbach mundurowych np. MON, MSWiA,
f) posiada badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej)
W cenie kursu (450zł):
SZKOLENIE:
1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleck im, sposoby obchodzenia się z bronią i zasadyzachowania się osób przebywających na strzelnicy
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelba gładkolufowych.
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich
5. Metodyka prowadzenia zajęć (t renin g, zawody)
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy)
7. Pierwsza pomoc przedlekarska
8. legitymacja
Liczba miejsc ograniczona.
W marcu organizujemy kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego PZSS, chętnych zapraszam do kontaktu.
tel. 607 798 322
mail: gun4all@o2.pl
nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP