Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszam na Kurs Prowadzący Strzelanie PZSS 02-03 lipca 11-500 Giżycko ul.Myśliwska


  • Data: 02.07.2022 09:00
  • Lokalizacja 11-500 Giżycko ul. Myśliwska (Mapa)
  • Więcej informacji: Strzelnica

Opis

Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić wniosek
Koszt kursu + legitymacja wynosi 500 zł.
Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji. Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie PZSS” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
1. pistolet
2. karabin
3. strzelba
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.
Wymagania:
1.Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane o sobie, która spełnia następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski zawierający zagadnienia jak w § 3;
c)posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub
licencję trenera.
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.
e) pracuje w służbach mundurowych np. MON, MSWiA,
f) posiada badania lekarskie
W cenie kursu (450zł):
SZKOLENIE:
1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelba gładkolufowych.
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich
5. Metodyka prowadzenia zajęć (t renin g, zawody)
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy)
7. Pierwsza pomoc przedlekarska
8. legitymacja
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia tylko mailowo.
Chętnych zapraszam do kontaktu.
tel. 607 798 322
mail: gun4all@o2.pl
nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP